Eminescu să ne judece

de Nestor , 16 iunie 2014
=

1. Persoanele fizice sau persoanele juridice care neagă public, verbal sau scris, asasinarea Genialului MIHAI EMINESCU săvârşesc o contravenţie, care se sancţionează cu amendă de la 10.000 – 50.000 lei.

2. a) Cetăţenii români care, în scris sau verbal, îl denigrează pe Genialul MIHAI EMINESCU, simbolul naţional al românilor săvârşesc o contravenţie care se sancţionează cu amendă de la 50.000 – 100.000 lei.
b) Cei amendaţi primesc titlu onorific de duşmani post-mortem ai lui MIHAI EMINESCU.

3. Cetăţenii străini care, în scris sau verbal, l-au ponegrit pe Genialul MIHAI EMINESCU, simbolul naţional al Poporului Român, au interdicţie de a intra pe teritoriul României. Lista lor se întocmeşte şi se mediatizează de către Guvernul României.

4. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor se face de către primul-ministru, ministrul Culturii, ministrul Educaţiei şi de către prefecţi.

Aceasta este schiţa proiectului de lege propus de Dr. Gheorghe Funar, preşedintele PRM - aripa fără Vadim, menit a stăvili atacurile “alogenilor” asupra simbolului poeziei naţionale. După ştiinţa pacienţilor băştinaşi de azi, în frunte cu Dr. Ghiţă, Eminescu a fost asasinat de evrei folosindu-se injecţii cu mercur. Se mai cunoaşte şi că evreii sunt cauza tuturor relelor pe Pământ; cu excepţia lui Iisus Cristos care, aşa cum a revelat doctorul în istorie adevărată Funar, a fost daco-get de origine. Actualii “democraţi mozaici” proveniţi din “comuniştii mozaici” îi asasinează memoria marelui poet, după ce l-au pus la zid pe esteticianul Hitler - cunoscut pentru dragostea lui faţă de diversitate, câini şi oameni de orice rasă. Suntem alături de genialoidul din Napoca şi venim cu unele propuneri de îmbunătăţire a proiectului, fiind întotdeauna loc de mai bine când e vorba de orgoliul naţional:

1. Cetăţenii români care au scris în cărţile lor (George Călinescu, gen) despre originea armenească pe linie paternă a lui Eminescu vor fi scoşi din literatura română şi manualele şcolare. În situaţia când, din motive de nesincronism temporal, nu vor mai putea fi amendaţi vor primi titlul neonorific de “alogeni denigratori ai originii dacice a lui Mihail Eminovici”. Se vor întreprinde studii amănunţite asupra etnicităţii acestora, cel puţin în cazul lui Călinescu lucrurile fiind cât se poate de evidente, ţinând cont de mărimea nasului.

2. Scoaterea din biblioteci a tuturor memoriilor contemporane menţionând, legat de Eminescu, fumatul, băutul, lipsa igienei corporale, mersul la femei, pilozitatea exagerată, statura scundă şi vânjoasă. Poetul-erou va fi descris numai aşa cum a fost: slab, palid (din cauza opresiunii evreieşti), mirosind teii şi scriind nonstop nemuritoarele-i versuri.

3. Interzicerea amintirilor lui Creangă despre “bădia Mihai”, ca neconforme realităţii; Eminescu neputând să-şi fi pierdut nopţile prin cârciumile ieşene cu beţivul răspopit. Nu se va da credit în continuare unei persoane care, preot fiind, şi-a părăsit nevasta şi a tras cu puşca în ciorile de pe turla bisericii. “Povestea” lui având ca subiect organul sexual masculin e o ruşine pentru literatura română, fiind scrisă sub influenţa evreului italian Boccaccio. Sunt informaţii clare că bunicul dinspre mamă al depravatului, David Creangă, a fost un alogen cu o anumită stea în ADN.

4. Se va elimina din biografia oficială relaţia cu Veronica Micle, o iudeică de moralitate îndoielnică şi ibovnică a prietenilor Poetului, inclusiv a antiromânului greco-jidovit Caragiale. Această stricată nu s-a sinucis şi nici n-a murit de inimă rea după asasinarea lui Eminescu, ci a fost lichidată de cabală pentru a şterge urmele evenimentelor.

5. “Luceafărul” va fi, în sfârşit, inlocuit în programele şi examenele şcolare, introducându-se studiul publicisticii eminesciene unde autorul statorniceşte că, în ce-i priveşte pe izraeliţi, “Ţepeş n-ar fi găsit destui pari pentru a le mulţumi pentru modul la care se pricep a fi români”.

Şi, înainte de toate, trebuie luate măsuri urgente pentru suprimarea Facebookului lui Zuckerberg în România etern eminesciană. Români, fiţi patrioţi, daţi-vă likeuri prin Poşta Română, să o scoatem din falimentul planificat de alogenii Băsescu şi Ponta!

Comentarii

+