Exclusivitate: ce jurământ a depus Daciana Sârbu acum 23 de ani

de Eugen Cișmașu , 27 februarie 2012
Șoimul Daciana Sârbu

În septembrie 1989, eleva Sârbu Daciana devenea comandant de detaşament. Avea doar 12 ani și jumătate. Acum, când are mai bine de 35 (vârsta exactă nu v-o spunem, că nu-i frumos să faci acest lucru cu doamnele), Academia Cațavencu vă oferă un fragment din angajamentul rostit la festivitatea desfășurată la Organizaţia de Pionieri. Veți vedea că Daciana a respectat la milimetru jurământul depus atunci. Doar este cu Victor Ponta, nu?

„Intrând în rândurile Organizației Pionierilor, eu, comandant de detaşament Sârbu Daciana, m-am angajat să-mi iubesc patria, să învăț bine, să fiu harnică și disciplinată, să cinstesc cravata roșie cu tricolor. Azi, la momentul învestirii mele cu încrederea şi năzuinţele întregului colectiv al clasei, cu adâncă recunoştinţă faţă de înfăptuirile Partidului şi ale iubitului nostru conducător, declar că, pe viitor, nu voi ezita nicio clipă în a răspunde sarcinilor care îmi vor fi trasate de conducerea Organizaţiei, în contextul unei permanente preocupări pentru sublinierea rolului hotărâtor al tovarășului Nicolae Ceaușescu și al tovarășei Elena Ceaușescu în asigurarea tuturor condițiilor de creștere și educare a copiilor, de dezvoltare economico-socială a patriei noastre. Mă angajez, de asemenea, ca, pe întreaga perioadă în care voi conduce detaşamentul clasei mele, să militez continuu pentru iniţierea pionierilor fruntaşi, elemente de încredere şi nădejde, cu privire la rolul conducător al partidului în societatea noastră, al calității acestuia de centru vital al națiunii noastre, asupra necesității de a urma întocmai îndemnurile și chemările partidului! În numele întregului detaşament, conştientă de obligaţiile noastre pe care ni le-am asumat fără crâcnire, puternic mobilizaţi de hotărârile gloriosului nostru partid, însufleţiţi de exemplul pe care ni-l oferă, în fiecare zi, mult iubitul şi stimatul tovarăş Nicolae Ceauşescu, vă asigur că nu vom precupeţi niciun efort în a contribui cu întreaga noastră capacitate de muncă şi creaţie, cu entuziasm şi pasiune revoluţionară, la îndeplinirea şi depăşirea angajamentelor. Promit astăzi, cu valoare de legământ, creşterea contribuţiei tinerei generaţii la modernizarea ţării, astfel încât oricine va călca pe pământul patriei să simtă că a păşit pe un tărâm pe care truditorul nostru popor îl transformă într-o ţarină roditoare şi îmbelşugată.”

fotografia originală îi aparține dlui Florian Ispas, , căruia îi mulțumim și pe această cale.

 

Loading...
ADS ProfitShare

Comentarii

+