Partidul Dac iese la atac

de Nestor , 14 august 2016
Partidul Dac iese la atac

Academia Caţavencu salută, cu căciula dacică în mână, apariţia unei noi forţe naţionale pe eşichierul politic al României: Partidul Dac. Ne declarăm gata să semnăm adeziunea, să ne aducem obolul prin PayPal şi să participăm la viitoarele acţiuni publice ale Partidului.

În primul rând, suntem hotărâţi de a ieşi la mitinguri purtând uniforma Partidului promovată online de fondatorul acestuia - în pielea goală şi cu pileusul dacic pe cap. Este o ţinută care exprimă cel mai sugestiv evoluţia noastră, ca popor, de la Burebista până la tăcerea iohannistă: mai mereu în curul gol, dar cu mândra căciulă neclintită la purtător.

Esenţa MANIFESTULUI POLITIC al Mişcării este DAC-ismul, adică Democraţia Autonom Conservatoare. Am fost fericiţi să-l aflăm (conform autorului) pe Nenea Iancu printre fondatorii straşnicei ideologii. Deşi nu ne amintim unde să fi scris greco-romanul chestia asta, mergem pe mâna Liderului deoarece se ştie că dacogeţii nu minţeau niciodată. Apropo de chestiune, trebuie să-l reabilităm astfel pe aşa-zisul trădător Bastos, care ar fi indicat romanilor cum să pătrundă în cetatea Sarmizegetusei. Faptul este complet fals; Bastos a fost pur şi simplu întrebat de romanii întâlniţi în cale cum se intră în Capitală, iar el a răspuns ca un dac adevărat, sincer.

Închidem paranteza cu Bastos, ca să revenim la oile Partidului. Faptul ce ne-a încântat decisiv a fost promisiunea găsită în Decalogul Mişcării de a tăia cu falxusul dacic pensiile speciale ale parlamentarilor. Asta, bineînţeles, după ce Partidul va deveni majoritar în Parlament, cu ajutorul votului nostru de daci patrioţi, conştienţi şi responsabili. Nădăjduim totodată că le vor fi amputate şi veniturile parlamentare nesimţite, astfel ca Aleşii să ajungă şi ei în scurt timp să poarte uniforma Partidului, în pielea goală şi căciuliţă.

Senatul Academiei Caţavencu a hotărât că principala noastră contribuţie, ca membri viguroşi, va fi medierea unei colaborări politice între Partidul Dac şi UDMR. Se ştie că nimeni n-a reuşit după '90 să guverneze fără sprijinul Fundaţiei lor, cu concesiile strategice de rigoare, fireşte. Avem în vedere întocmirea unui protocol daco-udemerist care să garanteze următoarele linii de acţiune:

- vom recunoaşte, printr-un edict dacic, că Burebista a avut origine maghiară după mamă, fiind conceput în timpul concediului de odihnă al tatălui său dac la Szováta, staţiunea balneoclimaterică dacogetă cunoscută azi cu numele unguresc "Sovata";

- se va statua prin noi tratate ştiinţifice (scrise în libertate) că dacii şi ungurii + maghiarii au ajuns simultan în Transilvania, din direcţii diferite. Dovada se poate găsi în vechi scrieri aflate la Budapesta şi unde se menţionează că primul contact daco-ungar s-a soldat cu adoptarea de către unguri a celebrei ţinute dacice la pielea goală, în dimineaţa imediat următoare istoricei întâlniri;

- se va interzice vehicularea în ideologia românească a falsului emanat prin expresia "codru-i frate cu românul", dovedindu-se în anii ulteriori comunismului că respectivul codru este un inamic redutabil pentru dacoromani şi un frate generos faţă de udemerişti;

- i se va returna lui László Tőkés ordinul Steaua României retras abuziv de ostrogotul Preşedinte, cu reparaţiile morale şi materiale cuvenite - la cursul euro al zilei. Nu credem ca dl Iohannis să aibă vreo obiecţie faţă de iniţiativă, dânsul obişnuind să semneze azi tot aşa cum o făcea şi ieri, ca primarul;

- la urmă, dar nu în ultimul rând, selecţioner al Naţionalei de fotbal va fi angajat pe viaţă László Bölöni, eroul măreţei victorii din 1983 în faţa Italiei, când golul său în poarta Împăratului Zoff a determinat presa vremii să scrie că "Dacii i-au învins pe romani!"

Până ne mai gândim noi la alte aspecte ale activităţii viitoare în slujba Partidului Dac, mai puneţi şi voi mâna la treabă şi nu mai aşteptaţi totul de la politicieni ca noi! Ne adresăm în special dacilor liberi din Transilvania, cărora le e mai la îndemână s-o pună pe o unguroaică şi să ducă mai departe moştenirea lui Burebista.

Loading...
ADS ProfitShare

Comentarii

 • Ioan Danila

  08 februarie 2018 5:15

  Dacă citiți și ceva istorie o să vedeți că în mai toate țările vecine seminția dacică încă mai există.De-a-lungul timpurilor, Istoria Umanității a fost punctată de ridicarea diverselor neamuri care au cunoscut mărirea și decandența însoțită de cucerirea diverselor teritorii, stăpânite vremelnic. Iredentiștii maghiari, în marea lor nebunie aduc în atenție mereu așa-numita Ungarie Mare, dar tac mâlc de stăpânirea turcilor pe durată a 250 de ani, a Habsburgilor pe durata a 170 de ani, a Imperiului Roman pe durata a aproape 500 de ani sau a avarilor pe durata a 200 de ani! Asta ar însemna ca turcii, austriecii sau italienii să-și revendice Pononia?? Mai mult regii cu rezonanță ai ungurilor au fost daciromâni, documente fără putință de tăgadă, originea și numele lor, atestând acest lucru, urmați de regi aparținând altor popoare europene, ceea ce confirmă faptul că locuitorii majoritari din Panonia erau daci! Cât privește repetabila prostie a așa-numitului Ținut Secuiesc, reamintind că în acest areal sunt date la iveală peste 30 de situri dacice, ar fi extrem de interesant să arate, acești iredentiști plecați cu pluta, măcar un sit secuiesc sau hunic, sau mongol în spațiul carpato-pontic!!! Mai mult, studii genetice clare, care sunt matematică pură și nu mai pot fi date la întors, arată că haplo grupul uralic sau mogoloid se situează sub 2 în zona carpato-pontică, inclusiv in așa-zisul Ținut Secuiesc, haplo grupul specific populației geto-daceromâne fiind peste 98!!! De altfel sesizând această realitate incontestabilă, retorica iredentistă ungurească a schimbat macazul de la autonomie etnica la autonomie administrativăteritorială!!!! În plus, de care secui mai vorbesc aceși descreerați iredentiști atăta vreme cât la ultimul recensământ numărul acestora îl poți socoti pe degetele mâinilor??? In acest context, intelectualii români au îndatorirea de a le arăta adevărul acestor iredentiși, probând delațiunile lor și vorbele goale împrăștiate pentru creduli, iar oamenii de cultură români trebuie să dezvolte activități culturalespectacole constante în limba română pentru a susține românitatea în Harghita, Covasna, Mureș și a cotracara acțiunile concertate ale UDMR citiți UDRMR- Uniunea Democrată a Romănilor Maghiarizați din România sub auspiciile iredentiștilor unguri de la Budapesta de maghiarizare a românilor de aici! Acest popor primordial, ajunsese așa de măreț viteaz și înțelept încît nu era nimeni asemenea lui pe fața pămîntului. Fii lui Dumnezeu văzănd evoluția marcantă a acelor oameni le-au dăruit acestora LEGILE BELAGINE, făcute special să-i ajute pe aceștia să trăiască în bună înțelegere cu toții și să fie pace și bunăstare pe tot cuprinsul ținutului în care conviețuiau. Datorită priceperii lor și a cunoștiințelor dobîndite, într-un timp relativ scurt, acești oameni și- au largit foarte mult teritoriile. Au ajuns să stăpînească Europa și jumătate din Asia, ba chiar au ajuns și pe tărîmurile Africii de sud și centrale. Se spune că acest popor ar fi fost Arienii. Arborele geneaologic, în linie dreaptă ar fi acesta. Arienii născuți din împreunarea Fiilor Lui Dumnezeu cu oamenii Hiperboreeni, care ar fi avut două ramuri, Atlanții și Ramayani. Din împreunarea acestora s-ar fi născut alt popor -Pelasgii, apoi in linie dreaptă au urmat - Geții sau Goții tracii în concepția filogrecilor antici urmînd în același timp - Geții din Macedonia aromânii de azi - Dacii din teritoriul actual al românilor și din Bucovina -Moldova, cu neamurile sale apulii, costobocii, ratacensii, gepizii, gauconsii, buridavensii, carpii etc valahii volohii și noi românii de astăzi. Mulți am fost, mulți Doamne dar se pare că ne-am dus, ca pleava-n vînt ! Ce sa ales de toate teritoriile, stăpînite de pelasgi și de arieni ? Ce s-a ales de teritoriile lui Burebista, întîiul unificator al neamurilor dacice !? Cum s-a ajuns intr-o asemenea situație dramatică, încît acum după mii și mii de ani, să ajungem doar o umbră palidă, a celor mai viteji și mai înțelepți dintre toate popoarele lumii !?Pe de altă parte, ce legătură are misticismul în istoria popoarelor lumii, iar cînd mă refer la acest lucru o fac cu gîndul și la popoarele migratoare ! Aceste popoare migratoare se pare că ar fi fost plaga - cancerul tuturor imperiilor care au decăzut de-a lungul veacurilor.Cine sunt aceste popoare și de unde provin? Se presupune că, popoarele migratoare, iși au originea oriunde din Podișul Mongoliei și că ar fi luat ființă din triburile asiatice, care expulzau in pustie pe criminali, hoți și toată paria sociețății lor. Acestora, li s-au alăturat și alți nomazi, care se ocupau în general cu creșterea turmelor de bovine și care au fost asimilați rapid de cei expulzați, formînd într-un timp relativ scurt o armată destul de numeroasă, pusă pe jaf și căpătuială, ucigînd pe orișicine le stăteau in cale.Din împreunarea acestora au rezultat două triburi extrem de sîngeroase hunii și chazarii, care au plecat fiecare în directia sa, pentru a cucerii noi și noi teritorii.Nu doresc ca acest articol să fie unul de istorie- în special, ci doar o trecere în revistă a faptelor care au dus, la decimarea poporului nostru si a teritoriilor detinute de la inaintasii nostrii .Așadar, popoarele migratoare și în special cel huno-arpadian au ajuns și pe la noi, intrînd prin Sciția Minor teritoriul stăpînit de muscali și bolșevici .Desele incursiuni și războaie ale dușmanilor Daciei romanii, sciții, celții și alții, impreună cu ajutorul oferit de aceste triburi sîngeroase, mâncătoare de păstramă crudă, bătucită pe crupa calului ne gindim aici la ajutor armat, precum și la uneltirile pe care acestia le faceau, după cum era cazul și doar in sensul de a cistiga ceva palpabil , au facut ca incetul cu incetul să pierdem acele teritorii imense, să pierdem oameni, să pierdem poate legătura cu Divinitatea care după mine, acesta este principala cauză a decăderii imperiului pelasgo-traco-getodac.Pierzînd legătura cu Divinitatea, din cauze subiective, poate și din cauza cu amestecul celor fără cordon ombilical, al nevertebraților de migratori arpado-huniazi, precum și ganancia și toate celelalte subcalități- ura, invidia, uitarea Legilor Sfinte -a Legilor Belagine, a accelerat acest proces al decimării poporului, urmaș al Fiilor Lui Dumnezeu .Situația dezastruoasă și alarmantă, în care am ajuns noi românii- ultimul bastion al unui imperiu de glorie- este din ce in ce mai clară. Acum popoarele migratoare , transformate de curînd in alogene, stăpînesc pe de-a dreptul țara care ne-a fost dată spre moștenire de moșii și strămoșii noștri.Suntem împinși literalmente afară din țară . Cei care au putut au luat drumul pribegiei moderne și al neo -sclavagiei occidentale. Cei care nu au putut ieși din țară, bătrănii și copii, programele de sănătate experimentale i-au ajutat suficient de mult, pentru a-și lua bilet de dus spre universuri paralele.Am început să-mi pun gîndurile pe hîrtie de cînd am văzut și simțit pericolul care ne paște pe noi românii în general. Sunt alții mult mai citiți și mai documentați ca mine. Eu doar mă documentez din sufletul meu de român cu rădăcini, poate din cea mai nobilă meserie a străbunilor noștri -cea a țăranului obidit.Get liber din moși strămoși, am colindat dealurile și câmpiile întinse ale Moldovei împreună cu părinții mei stăpânit de ideea de unitate a înaintașilor noștrii daci din a căror viță ne tragem cu toții. Sufletul și poate Spiritul Străbun, m-a făcut să pun mîna pe pană, să spun ce gîndesc în a atrage atenția fraților mei români despre pericolul în care ne găsim noi românii. De multe ori am fost tentat să mă las păgubaș și să imi văd de îndeletnicirile mele dar de fiecare dată însă, reiau totul de la capăt și continui. Ar trebui să înțelegem noi care vedem adevărata față a acestor chestiuni, că suntem datori patriei și poporului în sînul în care ne-am născut, să aducem la cunoștință fiecare cum se pricepe mai bine asupra pericolelor la care este supusă, ȚARA ȘI NEAMUL DE DE DUPĂ ACEL MĂCEL IMPUS DE COZILE DE TOPOR DIN ROMÂNIA SPRIJINIȚI DE FACTORI EXTERNI INTERESAȚI ÎN A NE DEZBINA ȘI A NE DISTRUGE CA NEAM, CA POPOR DE SINESTĂTĂTOR PE ACESTE MELEAGURI DACICE. Suflet de Român - bun și drag, suflet înțelept!Peste acest suflet, au trecut totuși imperii, au trecut popoare migratoare, au trecut necredincioșii, dar a rămas in picioare asemenea brazilor înalți și falnici, frații noștri înrudiți cu Muntele Sfînt, pe care-i poartă în spinare.Se mai mai spune că poporul născut sub semnul lupului, nu va pieri niciodată.

  raspunde comentariului
 • http://www.uefa.com/uefachampionsleague/season=2013/matches/round=2000347/match=2009495/index.html

  10 septembrie 2016 15:36

  Bastos a luptat în Transilvania austro-ungară alături de bozzgorii d'aci de la K.V.S.C. - Felgueiras, Camora, Pinto, Cadu, Sepsi, Mureșan, Alberto, Godemeche, Pedro, Aguirregaray, Kapetanos, etc. Nu a fost D.A.C., că era BRAZILIAN - nu "prazilian", "prazilian" "erea" numai Rada ! ...în link îl poți auzi vorovind în limba d'ac'lo în vigoare la ei.

  raspunde comentariului
 • Partidul DAC

  18 august 2016 14:35
+