EXCLUSIV. Vezi proiectul noii Constituții a României!

de Academia Caţavencu , 02 mai 2013
Părinții Fundători

Ză proiect of ză niu Constituișăn of ză Roumanie.

Made ispăşiely bay ză prezident of ză Senat of ză Parliament of Roumanie, mister Crin Antonesco, ză san of ză his mazăr ănd fazăr. Gad bles iu, sacărs!

 

 1. România este stat naţional, suveran şi independent. Singurele dependențe acceptate sunt față de UE, FMI și Banca Mondială.
 2. Forma de guvernământ a statului român este republica. De la Ploiești
 3. Statul se organizează potrivit principiului separaţiei şi echilibrului puterilor, adică: puterea judecătorească e mai slabă, dar puterea executivă şi cea legislativă sunt mai mai tari și asta dă echilibru.
 4. Niciun grup şi nicio persoană nu pot exercita suveranitatea în nume propriu, decât dacă sunt la Putere, caz în care orice le este permis.
 5. Teritoriul României este, prin prezenta, declarat frumos, căci are toate formele de relief.
 6. Teritoriul este organizat, sub aspect administrativ, în comune, oraşe, judeţe, clanuri, famiglii etc.
 7. Teritoriul României este o insulă de latinitate într-un ocean slav.
 8. Cetăţenia română se dobândeşte și se păstrează la loc ferit, umed și călduros.
 9. Cetăţenia română nu poate fi retrasă aceluia care a dobândit-o prin naştere.
 10. Măsurile de protecţie luate de stat pentru păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale trebuie să fie conforme cu principiile de egalitate şi de nediscriminare în raport cu ceilalţi cetăţeni români, cu excepția votanților UDMR şi ai Partidei Rromilor, cărora li se poate permite aproape orice
 11. Statul sprijină întărirea legăturilor cu românii din afara frontierelor ţării şi acţionează pentru păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii lor etnice, cu excepția românilor din Macedonia, Valea Timocului, Bucovina și Basarabia.
 12. Pluralismul în societatea românească este o condiţie şi o garanţie a democraţiei constituţionale, drept care țara va fi condusă fie de către PNL + Becali, fie de către PNL + soluția imorală PSD.
 13. România întreţine şi dezvoltă relaţii paşnice cu toate statele, cu excepția Ungariei
 14. Ziua naţională a României este 1 Decembrie, când noi dansăm Hora Unirii la Alba-Iulia, iar în toată țara se dau cârnați cu fasole.
 15. Imnul naţional al României este „Somnoroase păsărele”.
 16. Capitala României este municipiul Bucureşti, situat nu departe de un oraș mult mai frumos, Brașov
 17. Legea dispune numai pentru viitor, cu excepţia legii penale sau contravenţionale mai favorabile infractorilor decât cetățenilor cinstiți, caz în care poate dispune și pentru trecut.
 18. Toţi cetăţenii români sunt egali cu zero în faţa legii şi a autorităţilor publice.
 19. Nimeni nu este mai presus de lege. Excepţie fac domnul Voiculescu, domnul Iliescu și cine-o mai trebui.
 20. Cetăţeanul român nu poate fi extrădat sau expulzat din România.
 21. Dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi libertăţile cetăţenilor vor fi interpretate în funcție de context și interes.
 22. Orice persoană se poate adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor, a libertăţilor şi a intereselor sale legitime, dar nimeni nu-i poate garanta că i se va face dreptate.
 23. Părţile au dreptul la un proces echitabil şi la soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil, adică într-o viață de om.
 24. Libertatea individuală şi siguranţa persoanei sunt inviolabile până la proba contrară. Dacă ele au fost violate, se recurge la un mediator, ca la orice viol normal.
 25. Dreptul la liberă circulaţie, în ţară şi în străinătate, este garantat. În străinătate se circulă mai ușor, pentru că ei au autostrăzi.
 26. Autorităţile publice respectă şi ocrotesc viaţa intimă, familială şi privată a cetăţenilor, cu excepția campaniilor electorale permanente, când le dăm buzna în case și-i vrăjim cu pixuri, brichete, găleți colorate şi răzuitoare de parbriz ca să ne dea votul.
 27. Domiciliul şi reşedinţa sunt inviolabile. Nimeni nu poate pătrunde sau rămâne în domiciliul ori în reşedinţa unei persoane fără învoirea acesteia, cu excepția soacrelor.
 28. Secretul convorbirilor telefonice şi al celorlalte mijloace legale de comunicare este inviolabil, cu excepția cazurilor când pe noi ne interesează să șantajăm pe cineva.
 29. Cultele religioase sunt autonome faţă de stat, cu excepția BOR, care ajută statul în alegeri și pe care statul o ajută cu bani de salarii, catedrale și alte drăcovenii popești.
 30. Cenzura de orice fel este interzisă. Totuși, este recomandabil ca Antenele să nu difuzeze știri pozitive despre Băsescu.
 31. Sunt interzise prin lege manifestările obscene, contrare bunelor moravuri, cu excepția tuturor talk-show-urilor românești, care fac audiență fix din manifestările obscene.
 32. Dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit. Dar nici asigurat.
 33. Învăţământul de stat este gratuit. Elevii și studenții cumpără doar creta, manualele, materialele educative, cadourile pentru doamna profesoară și detergenții de parchet.
 34. Dreptul la ocrotirea sănătăţii este garantat. Evident, în alte țări, motiv pentru care noi, guvernanții, ne tratăm la Viena. Fraierii să meargă la Fundeni!
 35. Statul recunoaşte dreptul oricărei persoane la un mediu înconjurător sănătos şi echilibrat ecologic. Totuși, dacă interesul nostru o cere, o să băgăm cianuri la Roșia Montană de-o să vă ia mama dreacu’ și o să scoatem gaze de șist fix de lângă Șoni.
 36. Cetăţenii au drept de vot de la vârsta de 18 ani și până la 7 ani după înmormântare (20 de ani de la ultimul parastas în cazul judeţului Teleorman). Nu au drept de vot debilii sau alienaţii mintal, cu excepția cazurilor în care li se arată pe buletin cu cine trebuie să voteze.
 37. Dreptul la muncă nu poate fi îngrădit, dar nici asigurat. Fiecare să se descurce.
 38. Durata normală a zilei de lucru este, în medie, de cel mult 8 ore. La stat. La corporatiști nu ne privește, să tragă până crapă!
 39. Proprietatea privată este garantată şi ocrotită prin lege în mod egal. Egal cu zero, normal.
 40. Caracterul licit al dobândirii averii se prezumă ca să putem noi să furăm liniștiți, ca șmecherii.
 41. Dreptul la moştenire este garantat. Oricând e nevoie apare o mătușă Tamara.
 42. Statul este obligat să ia măsuri de dezvoltare economică. Statul german, firește.
 43. Cetăţenii au dreptul la pensie, iar noi avem dreptul s-o mărim și s-o micșorăm în funcție de interese.
 44. Statul acordă alocaţii pentru copii, dar nu zic cât că mă apucă râsul. Alocația lunară nu poate depăși costul micului meu dejun de la ora 3 după-amiaza.
 45. Cetăţenii au dreptul să se adreseze autorităţilor publice prin petiţii, iar autoritățile publice au obligaţia să nu le răspundă.
 46. Persoana vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim de o autoritate publică este rugată să se calmeze.
 47. Fidelitatea faţă de ţară este sacră. Și dacă țara mea e limba în care vorbesc, cum zice poetul? Sunt fidel Angliei? Of, ză mazăr end ză fazăr, ăsta e un articol interpretabil!
 48. Cetăţenii au obligaţia să contribuie, prin impozite şi prin taxe, la cheltuielile publice. Asta-mi place cel mai mult, o înroșesc și-o scriu cu font mare.
 49. Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului român şi unica autoritate legiuitoare a ţării. Și eu sunt șeful Parlamentului, sic!
 50. Parlamentul este alcătuit din Camera Deputaţilor, Senat și nişte fraieri. Cine zice ăla e?
 51. Numărul deputaţilor şi al senatorilor se stabileşte prin legea electorală, în raport cu populaţia ţării. Astfel, dacă populația scade, Parlamentul crește.
 52. În exercitarea mandatului, deputaţii şi senatorii sunt în serviciul poporului. Fiindcă poporul e mare, și salariul lor trebuie să fie pe măsură.
 53. Mandatul Preşedintelui României poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de război sau de catastrofă. Totuși, deși sunt în război cu el și eu sunt o catastrofă, mandatul lui Băsescu nu va fi prelungit, ci scurtat.
 54. În cazul săvârşirii unor fapte grave prin care încalcă prevederile Constituţiei, Preşedintele României poate fi suspendat din funcţie de Camera Deputaţilor şi de Senat, iar eu ajung interimar şi vorbesc iar în fiecare seară la microfon, la Cotroceni, iupiii!
 55. În cursul unui an, Parlamentul poate fi dizolvat o singură dată. În schimb, președintele poate fi suspendat de câte ori dorește dl Voiculescu.
 56. Partidele politice se constituie şi îşi desfăşoară activitatea în condiţiile legii și în afara ei, după necesități.
 57. Preşedintele României nu îl poate revoca pe prim-ministru. Dar îl poate șicana, dacă prim-ministru este Ponta.
 58. Ministerele se înfiinţează, se organizează şi funcţionează potrivit legii penale.
 59. Administraţia publică din unităţile administrativ-teritoriale se întemeiază pe baronii locali.
 60. Justiţia este unică, imparţială şi egală pentru toţi fraierii. Băieții deștepți nu au treabă cu Justiția.
 61. Procedura judiciară se desfăşoară în limba română păsărească. Sunt recomandați termeni precum fiduciar, abitație, accesiune, dol, superficie, form shopping în divorț, novație etc.
 62. Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei și tocmai de-aia trebuie aservit.
 63. Economia României este o economie de piaţă, bazată pe stat.
 64. Proprietatea este din ce în ce mai puțin publică și din ce în ce mai mult privată
 65. Nicio cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de finanţare, cu excepția perioadelor electorale şi numai în cazul USL.

Legea de revizuire a Constituţiei se publică în Monitorul Oficial al României în termen de 5 zile de la data adoptării. Cum Monitorul e al nostru, Constituția poate fi publicată chiar mâine-dimineață, la ora 14:00!

Așa să mă ajute Dumnezeu să ajung președinte,

Crin Antonescu

Loading...
ADS ProfitShare

Comentarii

+